23 Μαΐ 2012

Όμηρος ούτος ανήρ, αλλά Πλάτων, αλλ' Αριστοτέλης, αλλά Σουσαρίων ο τα πάντα επιστάμενος.


Όμηρος ούτος ανήρ, αλλά Πλάτων, αλλ' Αριστοτέλης, 
αλλά Σουσαρίων ο τα πάντα επιστάμενος.

      Όπως είδαμε σε προηγούμενο άρθρο μας ο Λιβάνιος στις επιστολές του προς τον Μ.Βασίλειο εκφράζει τον θαυμασμό του για τη ρητορική του Μ.Βασιλείου και τον επαινεί ως μαθητή του.Ο ίδιος ο Μ.Βασίλειος διαβάζοντας μια επιστολή του Λιβάνιου θαυμάζει τη ρητορική τέχνη του δασκάλου του και αναφωνεί Ω Μούσες και λόγοι και Αθήναι, τι δώρα χαρίζετε στους εραστές σας! Επιστολή 353, PG 32, 1096 CD.

Αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ του Λιβάνιου και του Μ.Βασιλείου απηχεί σε όλες σχεδόν τις επιστολές που ανταλλάσσουν. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω ας δουμε μερικά σημεία ακόμα τα οποία διαφωτίζουν πλήρως την εκτίμηση του δάσκαλου της ρητορικής Λιβανίου προς τον μαθητή του Μ.Βασίλειο και αντιστρόφως.

Στην επιστολή 352 ο Λιβάνιος χρησιμοποιεί ποιητική γλώσσα και δηλώνει πως στο στόμα του μαθητή του, του Μ.Βασιλείου, βρίσκονται πηγές που αναβλύζουν λόγους. Αυτές οι πηγές που βρίσκονται στο στόμα του μαθητή του είναι ανώτερες από ροή ναμάτων.

14 Μαΐ 2012

Τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρo της Χριστού παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;

εικ. British Museum - The Labours of Hercules, 1545 Engraving

Τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρo της Χριστού 
παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;


  Όπως είδαμε σε προηγούμενο άρθρο μας, για τον Έλληνα που βρίσκεται στην πλάνη των Ειδώλων οι Πατέρες συστήνουν επί λέξει Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων.

   Βέβαια το «εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων» που συστήνουν οι Πατέρες είναι αντίθετο με την προπαγάνδα των Νεοπαγανιστών που θέλουν να εμφανίζουν τους Πατέρες της Εκκλησίας ως καταφρονητές του Ελληνικού Έθνους και όχι ως καταφρονητές της Ειδωλολατρικής θρησκείας όπως πραγματικά είναι. Οι αρνητικές εκφράσεις των Πατέρων της Εκκλησίας που εμπεριέχουν τη λέξη Έλληνας αναφέρονται στην ειδωλολατρική θρησκεία και όχι στον άνθρωπο Έλληνα.

12 Μαρ 2012

Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Αττικής γλώσσας)


Όρα τα άνθη της αρχαίας Ατθίδος (Αττικής γλώσσας)

   Διαδίδεται ψευδώς από τους Νεοπαγανιστές πως οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν πολέμιοι της Εθνικής σοφίας των Ελλήνων. Ο ισχυρισμός τους αυτός δεν ευσταθεί πράγμα το οποίο δείξαμε σε κάποιο από τα προηγούμενα άρθρα του blog μας. Εκεί είδαμε πως οι Καππαδόκες Πατέρες ήταν δεινοί χειριστές της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και κάτοχοι της Ελληνικής Παιδείας και πως όλα τα καλά στοιχεία της εθνικής σοφίας τα χρησιμοποιούσαν ως εργαλεία τους. Η Παιδεία τους αυτή στην οποία συμπεριλαμβάνεται η άριστη γνώση της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και η ρητορική τέχνη, τους χρησίμευσε στο αγώνα τους κατά των Ειδωλολατρών και των κάθε είδους Αιρετικών της εποχής τους.

   Οι Εθνικοί, ως φυσικό επακόλουθο της σπουδής τους στις ρητορικές σχολές, γνώριζαν πολύ καλά την Αρχαία Ελληνική γλώσσα καθώς και τη ρητορική τέχνη. 

22 Ιαν 2012

ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΟΣ Ε΄ «Πλανών Έλεγχος ή Πλανεμένος Έλεγχος;;;»

«Αναγεννημένος Πλανεμένος Έλεγχος»

ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΡΟΣ Ε' 
«Πλανών Έλεγχος ή Πλανεμένος Έλεγχος;»

Eθνικοί και Εβραίοι μέσα από τους Νόμους της Πολιτείας και τους Κανόνες της Εκκλησίας περί του Νηπιοβαπτισμού και του βαπτίσματος των Ενηλίκων.


Στο άρθρο αυτό τράβηξαν την προσοχή μας τα όσα αναφέρονται στον πδ' κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου, τα οποία παραθέτουμε εν συντομία:

19 Νοε 2011

Όρια της προς ετεροδόξους εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως.


Όρια της προς ετεροδόξους εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως.

Είδαμε στο προηγούμενο άρθρο μας συμπυκνωμένη τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί των Εικόνων σε μιά Εγκύκλιο του Πατριαρχείου που καταχωρήθηκε από τον Μανουήλ Γεδεών στις Κανονικές Διατάξεις του. Στο παρόν άρθρο θα δούμε ένα ακόμη έγγραφο του Πατριαρχείου το οποίο είναι και αυτό καταχωρημένο στη συλλογή του Μανουήλ Γεδεών εξίσου σημαντικό με το προηγούμενο επειδή καθορίζει τα όρια της προς ετεροδόξους Εκκλησιαστικής συγκαταβάσεως.

Ακολουθεί η παράθεση του κειμένου και τα δικά μας σχόλια κατανόησης.